Grafstenen in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

In een vroegere uitgave van dit tijdschrift verscheen van mijn hand reeds een bijdrage over begravingen in en rond de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek[1]. Bij nauwkeuriger onderzoek werd echter vastgesteld dat enkele personen aan de lijst ontbreken. In het kerkarchief bevindt zich een interessant document dat op 28 januari 1825 werd opgesteld op initiatief van het gemeentebestuur van Dilbeek en getekend door secretaris Joannes Van Lierde. Op 20 november 1887 werd hiervan een afschrift gemaakt voor pastoor Augustinus Biermans. Het document draagt als titel: Opgave der grafgedenkteekenen, opschriften, geslachtwapenen enz. welke thans zich in de kerk geplaatst vinden. Ondanks ernstige  fouten in de grafieën en de grafische weergave, bleek het wel mogelijk bij onderzoek ter plaatse in vrijwel alle gevallen de juiste inscriptie’s te reconstrueren. De opgave is bijgevolg zeer nuttig gebleken. De ligging van de grafstenen komt, op enkele uitzonderingen na, niet overeen met de huidige toestand. Ze werden later achteraan de kerk samengebracht naar aanleiding van een nieuwe of aanpassing van de huidige bevloering. Mogelijk was dit bij de grote verbouwing van 1904/05. Enkele grafstenen zijn inmiddels uitgesleten en deels onleesbaar geworden. De nrs. 3, 4, 25 en 26 liggen nog op hun oorspronkelijke plaats. Drie grafstenen (nrs. 6, 17, 26) die we nu nog aantreffen staan niet in de opgave vermeld, alsook een afzonderlijke kleine steen (nr. 25) links tegen de doopkapel. We menen dat het eerder om een gedenksteen gaat. Deze tegel maakt duidelijk deel uit van de bevloering. We kunnen dus aannemen dat  het getal 1729 verwijst naar het jaartal dat de bevloering werd uitgevoerd als onderdeel van een verbouwing van de kerk. We kunnen hieruit ook de toenmalige buitenbegrenzing van de zijbeuken afleiden. Een grafsteen die in de opgave staat is inmiddels verdwenen. Deze grafsteen lag vlak voor het altaar van de Heilige Alena. Volgens andere bron lag hij in het koor vlak voor de ingang van de sacristie[2]. In 1942 stond hij nog buiten achteraan de kerk tegen de kerkhofmuur die zich bevindt tussen kerk en pastorie. Naar verluidt zouden bij de ontruiming van het kerkhof omstreeks het jaar 1930, grafstenen stukgeslagen zijn om te dienen als verharding van de voetweg die evenwijdig loopt aan de ingang van de kerk tussen de huizen en de kerkhofmuur. Op een bepaald ogenblik, omstreeks 1976-1982, viel hij van de muur en brak. De gemeentewerklieden hebben hem verder stukgeslagen. Onder de nieuwe bevloering van het koor zouden nog grafstenen, waaronder nr. 1, verstopt liggen.

Arduin, 1.92 m x 1.12 m, in elke hoek een kwartier, in het midden familiewapen de Lester, inscriptie:

Hier leet begraven/Joncker Jan de Lester sone wijlen Jaspar de/Lester die sterft den/XII dach va decembris a° XVLII bidt voer die siele

Begravingen in de kerk volgens de parochieregisters

Van diegenen die onderstreept zijn bleef de grafsteen bewaard.

Volgens de legende van de Heilige Alena werden haar ouders Levold en Hildegarde als eerste begraven in het eerste kerkgebouw dat door hen opgericht werd als dank voor hun bekering tot het christendom.
Henric van Cattenbroeck, schepen van Brussel in 1471 uit Roodenbeeks geslacht werd in 1478 in de kerk begraven[3].- … Ludovicus Josephus, 8 jaar oud, † 13 augustus 1753, (†) in templo.

- Abeets Joanna, wede Ingelbertus Wouters, 65j., 21 maart 1716, in templo.

- Batens Elisabeth, 10 november 1661, in templo.

- Caussens Elisabeth, 90 j., echtg. Judocus Roobaert, 25 december 1759, in templo.

- Ceuppens Anna, wede Philippus Kikens, 80 jaar, middernacht van 4 op 5 januari 1694, in templo.

- Cororium Gregorius, zn … Dni Jaconi, 27 januari 1660, in templo.

- De Beelen Bertholft Carolina Theresia perillustris Domicella, dr perillustris Domini Nicolaes De Beelen en Domina Carolina Eugenia De Castro, 11 j., 9 uur ’s avonds 9 augustus 1783, begraven aan het koor van de Heilige Alena, in choro Diva Alena.

- De Bruyn Egidius, ongehuwd, 25 j., ’s ochtends 7 oktober 1693, in templo.

- De Fa˙sce Anthonius, plots †, medicinis licentiatus, 47 j., 23 oktober 1717, in templo.

- De Helt Carolus Josephus Reverendus Dominus, uit Brussel, 53 j., gedurende 5 jaar pastoor van de parochie van Dilbeek, 9 februari 1777, in templo.

- De Kempeneer Catharina Theresia, ongehuwd, 15 j., 5 uur ’s avonds 7 december 1753, in templo.

- De Kempeneer Joannes, 77 j., 26 februari 1705, in templo.

- De Kempeneer Joannes, de wede, 75 j., 5 juli 1715, in templo.

- De Kempeneer Judocus, 70 j., 1 november 1742, in templo.

- De Kempeneer Segerus, 30 j., 7 juni 1745, in templo.

- De Mesmaeker Margareta, wede Joannes Vander Perre, 90 j., te Brussel † 7 oktober 1690, in templo.

- De Pauw Petrus Josephus, uit Anderlecht, zn Carolus, 4 maand, 14 maand, 14 december 1769, in ecclesia.

- De Ridder Arnoldus, echtg. Petronella Roggemans, meer dan 60 j., ’s morgens 17 december 1751, in templo.

- De Ridder Petrus, ongehuwd, 18 j., 27 juli 1729, in templo.

- De Ridder Philippus, 39 jaar, te Brussel † 13 februari 1693, in templo.

- De Smedt Joannes, 16 mei 1665, in templo.

- De Tobel Alena, ongehuwd, 35 j., 30 april 1772, in ecclesia.

- De Tobel Maria, uit St.-Jans-Molenbeek, 79 j., wede … Van Jeune, 17 december 1774, in templo.

- De Trogh Henricus, 67 j., 9 mei 1766, vroeg om nederig begraven te worden op het kerkhof, maar werd begraven in de kerk, qui ob humilitatem voluit sepelini in cemeterio, sed exequia facta sunt et soluta acsi esset sepultus in templo.

- De Weert Barbara, echtg. Dominicus Gillaer, 39 j., 3 februari 1743, in templo.

- Faszeel Maria Anna, echtg. Carolus Plas, 30 j., 10 juli 1731, in templo.

- Fines Joanna, echtg. Jacobus Vanden Borre, 26 augustus 1678, in templo.

- Gillaerd Dominicus Franciscus Xaverius, koster, 60 j., 2 juli 1761, in templo.

- Goosens Egidius, echtg. Anthonia Vander Perre, 7 augustus 1678, in templo.

- Goosens Margareta, wede Petrus Itterbeeckx, 71 j., 20 augustus 1726, in templo.

- Goosens Maria, echtg. Mattheus De Doncker, 6 februari 1674, in templo.

- Goossens Gertrudis, in 1e x echtg. van Jacobus Van Borre, in 2e x van Nicolaus De Mesmaecker, 28 juli 1688, in templo.

- Helpers Anna, wede Joannes Roobaerts, 92 j., 2 november 1763, in templo.

- Hessenbergh Judocus, 67 j., 12 juni 1758, in templo.

- Kieckens Anna, wede Hendricus Van Bever, 83 j., 26 februari 1736, in templo.

- Kiekens Maria, wede Guilielmus Plas, 94 j., 13 februari 1739, in templo.

- Lamin Catharina, wede Judocus De Smeth, 82 j., 9 juni 1694, in templo.

- Lemmens Philippus Josephus Dominus, uit Brussel, zn Antonius en Albertina Craps, ongehuwd, 32 j., in venatione (jachtongeval), 4 uur namiddag, 4 november 1782, in templo.

- Lindemans Guilielmus Josephus Ignatius, ongehuwd, meer dan 40 j., meier van onze parochie, 7 uur ’s morgens, 5 december 1748, in templo.

- Lindemans Joannes, 60 j., 30 januari 1733, in templo.

- Maes Anna, 41 j., echtg. Petrus Roobaert, 20 januari 1759, in templo.

- Maes Joannes Baptista, ongehuwd, 28 j., 16 oktober 1770, in templo.

- Nicolaes Elisabeth, 3 j., 4 juni 1711, in ecclesia.

- Nicolaes Gabriel, meier, 12 december 1668, in templo.

- Nicolaes Joannes, meier, 51 j., om 1 uur ’s nachts, 15 oktober 1700, in templo.

- Nicolaes Josina, ongehuwd, 18 j., om 6 uur ’s ochtends, 10 september 1707, in templo.

- Nicolaes Judocus, meier van onze parochie, begraven 26 december 1714, in templo.

- Nicolaes Lucretia, echtg. Judocus De Kempeneer, 27 j., 5 uur ’s avonds 19 december 1707, in templo.

- Nicolaes Petrus, ongehuwd, 20 j., 5 uur ’s avonds 6 januari 1708, in templo.

- Paradaens Anna, 5 j., 16 april 1757, in templo.

- Plas Carolus, 46 j., 12 januari 1742, in templo.

- Plas Guilielmus, 73 j., 23 april 1730, in templo.

- Plas Petrus, zn Guillielmus, 17 j., aan dysenterie, nacht 31 oktober op 1 november 1706, in templo.

- Polspoel Judocus, 24 j., koster van onze kerk, 9 augustus 1733, in templo.

- Polspoel Symon, koster van onze kerk, 77 j., 18 januari 1726, in templo.

- Quisthout Jacobus, ongehuwd, 3 uur ’s ochtends, 48 j., 22 januari 1704, in templo.

- Quisthout Zulma Theresia, echtg. pretoris (meier), 38 j., 10 uur ’s avonds 5 oktober 1694, in templo.

- Robaerts Joannes, 50 j., 1 april 1766, in templo.

- Roobaert Franciscus, 26 j., 20 oktober 1732, in templo.

- Roobaert Joannes, 69 j., 7 januari 1740, in templo.

- Roobaerts Judocus, 90 j., 6 juli 1762, in templo.

- Roobaerts Judocus, ongehuwd, zn Joannes en Anna Helpers, 74 j., 31 januari 1775, in templo.

- Roobaerts Petrus, 66 j., 24 februari 1771, in ecclesia.

- Rouveroy Nicolaus, echtg. Petronilla Polspoel, 95 j., 2 februari 1769, in ecclesia.

- Roybaerts Joannes, echtg. Maria Kieckens, 3 juli 1678, in templo.

- Roybaerts Judocus, senior, 13 november 1657, in templo.

- Schollaert Jacobus, 68 j., 30 maart 1767, in templo.

- Schoonians Antonius, 17 september 1658, in templo.

- Schoonians Hieronimus, 10 augustus 1660, in templo.

- Schoonjans Judocus, senior, 12 februari 1667, in templo.

- Spynoy Joanna, echtg. Nicolaes De Ridder, 47 j., 24 december 1737, in templo.

- Suys Joanna, echtg. Petrus Walraevens, 11 uur s’morgens, 23 jaar, 18 juni 1756, templo.

- Van Asbroeck Joannes Baptista, Dominus in etc., 66 j., 28 februari 1732, in templo.

- Van Campenhaut Alexander, 62 j., 22 februari 1733, in templo.

- Van Campenhout Alexander, 20 j., ongehuwd, 10 uur ’s morgens 16 november 1749, in templo.

- Van Campenhout Cornelius, 55 j., 26 mei 1700, in templo.

- Van Cutsem Catharina, echtg. Segerius Walravens, 67 j., 26 december 1721, in templo.

- Van den Borre Alexander, ongehuwd, 34 j., 13 september 1754, in templo.

- Van Kerkhoven Joanna Maria, echtg. Ignatius Lindemans, griffier, 40 j., te Brussel † 23 oktober 1689, in templo.

- Van Linthout Hendricus, 37 j., pastoor van onze parochie, † 18 december 1708, begraven in het koor (choro).

- Van Linthout Magdalena, 90 j., wede Tobias Verheylewege, 10 uur ’s morgens 7 februari 1752, in templo.

- Van Nuvele Maria, 4 augustus 1670, in templo.

- Van Ruysseveldt Margareta, echtg. Petrus Vermeiren, 65 j., 13 november 1689, in templo.

- Vanden Borre Jacobus, 37 j., 12 maart 1686, in templo.

- Vanden Borre Maria, echtg. Joannes Van Stock, 30 j., om 10 uur ’s avonds 31 mei 1695, in templo.

- Vanden Kerckhoven Henricus, meier van de parochie’s Dilbeek, Itterbeek en Bodegem enz., 65 j., 8 oktober 1711, in templo.

- Vanden Nesche Joannes, Dominus, ’s ochtends te Vilvoorde † 23 juli 1665, zelfde dag begraven in de kerk (templo) omstreeks de avond.

- Vander Cruyce Elisabeth, echtg. Philippus De Ridder, 15 mei 1681, in templo.

- Vander Perre Joannes, echtg. Elisabeth Vander Cruycen, 28 juli 1678, in templo.

- Vander Perre Joannes, senior, 22 september 1660, in templo.

- Vander Smissen Anna, echtg. (meier), 12 december 1658, in templo.

- Vander Smissen Antonia, echtg. Jacobus Van Cutsem, 18 maart 1656, in templo.

- Vander Smissen Egidius, uitvaart 1 september 1667, in templo.

- Vander Smissen Hendricus, 2 januari 1662, in templo.

- Vander Smissen Joanna, echtg. griffier graffiary, 26 j., 23 november 1694, in templo.

- Vander Smissen Joannes, 3 augustus 1654, in templo.

- Vander Stock Joannes, 74 j., 12 mei 1728, in templo.

- Verheyen Maria Francisca Elisabeth, dr Engelbertus uit Kraainem en Joanna Petronilla t’ Sas uit Merchtem, 8 januari 1775, in templo.

- Verhe˙lewegen Catharina, 17 j., 22 oktober 1725, in templo.

- Verheyleweghen Margareta, wede Judocus Vanden Borre, 78 j., 13 juni 1681, in templo.

- Verh˙lewegen Anna, 24 j., 17 oktober 1726, in templo.

- Verh˙lewegen Tobias, 75 j., 12 augustus 1729, in templo.

- Verh˙llewegen Henricus, 8 j., 25 juni 1767, in templo.

- Verh˙llewegen Henricus, 8j., 25 juni 1767, in templo.

- Vermeiren Joannes, zn Petrus en Margareta Van Ruyssevelt, 17 j., 1 september 1684, in templo.

- Walraevens Henricus, echtgenoot van Maria De Tobel, 53 jaar oud, † 5 uur ’s avonds 25 december 1747, (†) in templo.

- Walraevens Joannes, 80 jaar oud, † 5 juli 1763, (†) in templo.

- Walravens Alexander, 15 jaar oud, † 24 maart 1742, (†) in templo.

- Walravens Catharina, echtgenote van Judocus De Kempeneer, 48 jaar oud, † 27 november 1735, (†) in templo.

- Walravens Guillielmus, zn Segerius en Catharina Van Cuttsum, 6 jaar oud, † 24 januari 1688, (†) in templo.

- Walravens Maria, echtgenote van Alexander Van Campenhaut, 47 jaar oud, † 19 juli 1730, (†) in templo.

- Walravens Petrus Rdus Dnus, coadiutor van Dilbeek, 32 jaar oud, † 6 april 1744, (†) in templo.

- Walravens Segerius, 69 jaar oud, † 15 oktober 1722, (†) in templo

- Wouters Gerardus Reverendus Dominius, pastoor van onze parochie gedurende 58 jaar, 84 jaar oud, † 10 juli 1766, (†) in templo.

 

  Concordantielijst opgave 1825 – huidige toestand

 

1825

heden

1 Pastoor Henricus Van Linthout

nihil

2

3

3

8

4

2

5

4

6

12

7

11

8

5

9

10

10

7

11

15

12

18

13

24

14 Jan de Lester

nihil

15

19

16

16

17

20

18

13

19

9

20

23

21

22

22

21

23

14

De grafstenen die zich nu in de kerk bevinden

 De nummering is volgens het bijgevoegd plan van de huidige ligging. Alhoewel grafsteen nr. 1 verdwenen is, hebben we hem bij het plan gevoegd omdat hij als enige in het koor werd begraven.

1.      Identiek model als nr 3, inscriptie:

D+ O+ M+/SEPULTURE/VAN DEN EERW: HER/HENRICUS VAN LINTHOUT/PASTOOR/DESER PAROCHIE 36 IAREN/OUT 6I IAREN/STERFT I7 DECEMBER I7O8/R+ I+ P+[4]

2.      Arduin 1.92.5 m x 1.11 m, ligt omgekeerd, bovenaan een stralend kruis in een cirkel onderaan een doodshoofd met twee beenderen, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN ANNA KIECKENS/WEDUWE HENDRICK VAN BEVER/STERFT DEN 26 FEB 1736/ENDE/HAERE MOEDER ANNA CEUPPENS/WEDUWE PHILIPPUS KIECKENS/STERFT DEN 5 IANUARI 1694

3.      Arduin met kader in wit marmer, 1.98 m x 1.11 m, bovenaan een kelk in wit marmer onderaan een wit doodshoofd, inscriptie:

D+ O+ M+/SEPULTURE/VAN DEN EERW/ HE R/GEERARUS WOUTERS/PASTOOR/DESER PAROCHIE 58 IAREN/LANDTDEKEN VAN T./DISTRICT VAN S.TE/PEETERS LEEUW/3O IAREN/OUT 84 IAREN/STERFT 1O IULY 1766/R+ I+ P+

4.      Arduin met kader, 1.73 m x 90.5 cm, bovenaan een wapenschild met latijnse spreuk, inscriptie:

NASCIMUR AD LABOREM[5] D. O. M./HIER VERWAGT/DE ALGEMEYNE VERRYSENISSE/HET GENE STERVELYK IS VAN DEN EERWEIRDEN EN GELEERSTEN HEER/JOANNES FRANS BYL/GEBORTIG VAN GEERAERTSBERGE/LICENTIAET IN DE H. GODTHYT/PASTOR VAN DILBEKE/EN CANONIK VAN ANDERLECHT/TEN TYDE VAN 9 IAEREN./WEIRDIG LANGER TE LEVEN/TEN SY HET GODT ANDERS/HEEFT BEHAEGT/HY STERVT DEN 8 MEERT./1791/OUD 37. IAEREN/BID VOOR SYNE ZIELE

5.      Arduin 83.5 cm x 57 cm, inscriptie:

HIER LET BEGR/AVEN IACUS VAN/DEN BEVERRE/DIE STERF DEN/4 NOVEMBER/ANNO 1648/BIT VOR DE SIELE/SONE IOES

6.      Arduin 1.99 m x 1.14 m, 16e eeuw of vroeger, geheel uitgesleten, met waarschijnlijk bovenaan twee wapenschilden, beeltenis van twee personen en sierlijk kader.

7.      Arduin met dubbel kader, 2.3.5 m x 1.15.5 m, bovenaan een kruis in een cirkel, inscriptie:

D O M/HIER LEYT BEGRAVEN DEN/EERSAMEN IAN VANDEN/PERRE SCEPENE DESER PAROCHIE DIE STERF DEN/22 SEPTEMBRIS 166O/ENDE MARGARETA/DE MESMAKER SYNE WET/TIGHE HUYSVRAUWE DIE/STERF DEN HIER LEYT/BEYR HVEN DEN EERSMEN/PELUPPUS DE RIDDER/BID VOOR DE SIELEN

8.      Arduin met dubbel kader, 2.1 m x 1.42.5 m, bovenaan een doodshoofd met twee beenderen in een cirkel, inscriptie:

D. O. M./HIER LEYT BEGRAEVEN DEN EERSAM/EN IOOS VANDEN BEVRRE DIE STERFT/DEN …(EN DEERSAEME)/MARGARITA VERHEYLEWEG/EN SYNE WETTIGE HUYSVROUWE DEN 13/IVNI ANNO 1681 EN IACOB VANDEN/BORRE HVNNE SON IS GESTORVEN/DEN 12 MEERT ANNO 1686/EN GEERTRUY GOOSSENS SYNE HUYSVROVW/IS GESTORVEN DEN 28 YVLY ANNO 1688/BIDT VOOR DE SIELEN

9.      Arduin 1.41.5 m x 85 cm, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN DEN/EERSAME IAN DE KEMPENER/SCHEPENE IN SYNE LEVEN/DIE STERFT DEN 8 AVGVSTVS/165O/EN DEN MARIA VAN NVEVELE/SYN HVYSVRAVWE DIE/STERFT DEN/BIDT VOOR DE SIEL

10.   Arduin met decoratief kader, 1.41.5 m x 84 cm, bovenaan een kruis onderaan een doodshoofd met twee beenderen, inscriptie:

D+ O+ M+/BEGRAEF PLAETSE/VANDEN EERSAEMEN/AERT VAN LATHEM/KERKCKMEESTER DESER KERCKE/ENDE PACHTER DESER PAROCHIE/STERFT 24 SEPTEMBER 1727+/ENDE/CATHARINA CUERENS/SYNE HUYSVROUWE/STERFT/ENDE/VOOR HYNNE NAERCOMELINGHEN/BIDT VOOR DE ZIEL

11.   Arduin 1.41.5 m x 85 cm, bovenaan een kelk met hostie in een nis, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN/HEER IACOBVS BIESMANS/PASTOR DESER PROCHIE/IN ZYN LEVEN 18 IAEREN/AVDT 45 IAEREN STERF/DEN 5 IANVARI A 1672/BIDT VOOR DE ZIELE

12.   Arduin 1.71 m x 98.5 m, bovenaan een kelk met hostie in een cirkel, inscriptie:

D+ O+ M+/MONVMENTVM/RI. D. ADM/DI IOANNES HVNAERTS/SACERDOS (M…(A)…RII)/HVIVS ECCLESIA PER 40/ANNOS CAPPELANI QUI/OBIIT 2O IANVARI 1664/REQVIESCAT IN PACE

13.   Arduin met kader 1.72 m x 98.5 m, bovenaan een kelk met hostie in een cirkel, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAEVEN HEER/IVDOCVS VANDEN BOSSCHE/IN SYNEN LEVENE PASTOIR/DESER PROCHIE KERCKE VAN DIELBEKE DIE STIERFF DEN/27 MEERT ANNO 1654./BIDT VOOR DIE SIELE

14.   Arduin 1.95 m x 1.13 m, bovenaan twee wapenschilden[6] onderaan een doodshoofd, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN/GABRIEL NICOLAS MEYER VAN DEN/NIEVWEN LANDE VAN GAESBEKE DIE/STERFT DEN II DECEMBER 1668/ENDE IOVFFROVWE ANNA VANDER/SMISSEN SYNE WETTIGE HVYSVROVWE/DIE STERFT DEN TWELFSTEN DECEM/BRIS SESTHIEN HONDERT ENDE ACHT/EN VYFTICH/ENDE IOANNIS[7] NICOLAS MEYER VAN DEN NIEVWEN  LANDE VAN GAESBEKE STERFT DEN I OCTOBRIS 17OO/ IONGF. DOROTEA VAN GROOTENDAEL DIE/STERFT DEN 22 FEBRVARI 1677 EGIDIA THERESIA QVISTHOUT DIE STERFT DEN/5 OCTOBRIS 1699

15.   Arduin 1.02 m x 1.72 m, bovenaan twee wapenschilden onderaan een doodshoofd, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN DEN EER/SAMEN HENDERICK VANDER/SMISSEN HVYSARMMEESTER IN/SYNE LEVEN DIE STERFT DEN 2/IANVWARIS 1662/ENDE MARIA VERHEYLEWEGE/SYN HVYSVRAVWE DIE STERFT/DEN/BIDT VOOR DE SIELEN

16.   Arduin met kader, 1.89.5 m x 93 cm, inscriptie:

HIER.LEYT BEGRAEVEN/DEN EERSAEMEN/ GILIS.VANDER SMISSEN/PACHTER ENDE SCHEPEN IN SYN LEVEN DIE STERF/DEN 9 IVNY 1667/ENDE SYN HVYSVRAV/CATHRINA HALLEMANS/DIE STERF DEN/ENDE IAN VANDER SMISSEN/HAEREN SOONE DIE STERF/DEN 3 AVGVSTI 16 54/BIET VOOR DE SIELEN

17.   Arduin met kader, 1.68.5 m x 98 cm, inscriptie:

D. O. M./HIER LEYT BEGRAVEN DEN/EERSAMEN HIERONIMVS/SCHOONIANS DIE STERFT/DEN IO OCTOBER 166O/ENDE/BORREMANS … SYNE WET/TIGHE HVYSVRAVWE/STERF DEN/BIDT VOOR DE SIELEN

18.   Arduin 1.68 m x 95,5 cm, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN DEN EER/SAMEN IOOS SCHOONIANS DIE/STERFT DEN 12 FEBRVARI 1667/ENDE DEERBARE ELISABETH/BATENS SYN HVYSVRAUWE/DIE STERFT DEN I0 NOVEMBRIS/ANNO 166I./ENDE IAN SCHOONIANS SYN/SONE DIE STERFT DEN 8/OCTOBER 1656/ENDE ANNA SCHOONIANS DIE/STERFT DEN

19.   Arduin 1.43 m x 86 cm, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN DEN/EERSAMEN IAQES VAN/CVTSSOM PACHTER ENDE/KERCKMEESTER IN SYN LEVEN/DIE STERFT DEN 27 MEERT/1656 ENDE ANTHONET/VANDER SMISSEN SYN HVYS/VROVW DIE STERFT DEN 26/MEERT 1656/BIDT VOOR DE SIELEN

20.   Arduin 1.14.5 m x 71 cm, inscriptie:

HIER LEYT BEGRAVEN/NICOLAES BATENS/MYER VAN HET LAND/VAN GAESBEEK DIE/STERFT DEN I4 IVNI/ANNO 1646/BIDT VOOR DE SIEL

21.   Arduin 1.15.5 x 71 cm, in het midden een kelk met hostie in sierlijk ovaal, inscriptie in gotisch randschrift:

Hier leet begrave heer/ Niclaes van 0yenberge/ prochiaen deser kercke die/ sterft a° XVC LXV de VIII november

22.   Arduin 1.13 m x 72,5 m, inscriptie:

M/R.D. ROBERTI/DE REV PASTORIS/OBIIT 2O DECEMB./1621

23.   Arduin 1.07.5 m x 71 cm, in het midden een kelk met hostie in sierlijk ovaal, inscriptie in gotisch randschrift:

Hier leet begrave heer/ Jan vande perre pbr. capilae va/ deser kercke die/ sterft a° XVC LII de IX january ...

24.   Arduin 58 cm x 58 cm, inscriptie:

D: O: M:/HIER LEYT BEGRAVEN/PHILIP:IOSP: LEMMENS/VAN BRUSSEL/DIE DEIRLYCK VEROMGE/LUCKT IS/DEN 4 9BER 1782/OUT 31 IAEREN/IO MAENDEN/BIDT VOOR DE ZIELE

25.   Arduin 28,5 cm x 28 cm, kelk met hostie en jaartal 1729.

26.   Arduin 98 cm x 53,5 cm, inscriptie in gewoon 17e eeuws randschrift:

HIER LEIT BEGRA/EVEN DIRICK CRABBE (KERCKMEESTER? …/DEN IX (AUGUSTUS?)

Bronnen

- Parochieregisters Dilbeek.

- Archief Sint-Ambrosiusparochie Dilbeek nr. 33748.

- Emanuel Moeremans, Simples notes sur Dilbeek, Anderlecht et Scheut, Ličge 1895.

Met dank aan de heer Marcel Leys.

 


Grafsteen joncker Jan de Lester. Foto KIK.

 


Grafsteen van pastoor Joannes Franciscus Bijl, met bovenaan familiewapen.

 

Opgave der grafstenen in 1825.


 Huidige ligging der grafstenen, uitgenomen nr.1.

 


[1] ESB 1984 blz. 67-70.

[2] Simple notes …, blz. 20.

[3] ESB 1987 blz.

[4] Vermeld in de opgave van 1825 maar  inmiddels verdwenen. We zien hem nog in het hoogkoor op een foto uit 1891.

[5] Ontstaan uit arbeid.

[6] Simple notes …, blz. 10. De wapenschilden zijn vandaag volledig uitgesleten.

[7] Vanaf  hier is de inscriptie vrijwel onleesbaar, zodat we de juiste verdeling niet helemaal kennen.