Dilbeccha

BURGERLIJK

PAROCHIAAL

VARIA

PUBLICATIES

De naam Dilbeek

Alena van Dilbeek

Bidprentjes

Deirlyck veromgeluckt te Dilbeek 4 november 1782 en rechtzetting

Planologisch

De parochiale ontvoogding

Rouwbrieven

De oudste grafstenen op de gemeentelijke begraafplaats te Dilbeek

Geografisch

De pastoors

Bijnamen

Een Joodse dopeling in de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek

Bevolking

De onderpastoors

Gedenkprentje

Gemeente Dilbeek. Kiezerslijst voor de rechtbanken van koophandel voor 1932-1933

Het wegennet

De plaatsvervangers

Huwelijksfoto Van Droogenbroeck-Spinnoy

De telegraaf van de Republiek

De vroegste tijden

De parochies

Objecten

Oude tradities. De zevende zoon

De Romeinse tijd

De pastorij

Meiseniers

Het oudste parochieregister van Dilbeek. Een orthografisch kluwen

De Frankische tijd

De kerkmeesters

Oudste families

Grafstenen in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Het Ancien Régime

De armmeesters

Oudste bidprentje

Het lager onderwijs en gemeenteschool te Dilbeek 

De Franse tijd

De kosters

Inhaling burgemeester de Viron 1913

Twee grafstenen aan de Sint-Ambrosiuskerk

De Hollandse tijd

Het kerkfabriek

Inhaling burgemeester Mot 1959

Geslachtsboom van de heren van Breda

België

Parochieverslagen

Cijnsregister Dilbeek 1554 index

Inhaling relieken volksheiligen St.-Anna- en St.-Pieterskerk te Itterbeek in 1670

Inventaris schepenbank

Inventaris Sint-Ambrosiusparochie

Goederenregister Dilbeek 1685-1686

Begravingen in de kerk te Dilbeek

Schepenregister Dilbeek 1455-1578 index

Parochieregisters Dilbeek

Telling 1693

De stamzate D’Hoe, deel 1

Inventaris gemeentearchief Dilbeek/Dilbeek

Oudste kerkrekening Sint-Ambrosiusparochie 1591/92

De telling van 1702

De stamzate D’Hoe, deel 2

Overzicht PR BS BR gemeentearchief Dilbeek

 

De telling van Jaar III

De stamzate D’Hoe, deel 3

Het oudste bevolkingsregister van Dilbeek uit 1813

 

De telling van 1796

De Dilbeekse molenaars, deel 1

Lijst van woningen 1 januari 1814

 

Belastingkohier Dilbeek Franse tijd

De Dilbeekse molenaars, deel 2

Bevolkingsregister Dilbeek 1824-1830

 

Pachtcontracten

De watermolen van Wolsem

Bevolkingsregister Dilbeek 1830 index

 

Geleegsnamen in Braband

De Dilbeekse kosters, deel 1

Bevolkingsregister Dilbeek 1836-1846 index

 

Dokter Joannes Appelmans

De Dilbeekse kosters, deel 2

Bevolkingsregister Dilbeek 1847-1856 index

 

 

Patrouilles te Dilbeek tijdens de 18e eeuw

Bevolkingsregister Dilbeek 1857-1866 index ( in opmaak)

 

 

De broederschap van O.L.Vrouw van de Rozenkrans in de Siint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Huwelijkscontracten BS

 

 

Speciale vondst: Gebeden in 1557

Huwelijksbijlagen BS in opmaak

 

 

Koninklijke Harmonie Crescendo Dilbeek - Itterbeek

Huwelijksafkondigingen BS

 

 

Jeugdherinneringen van een Dilbekenaar

De oudste index Dilbeek BS 1792-1801

 

 

De Delbeccha

Burgerlijke Stand bestanden FamilySearch

 

 

De stam Heymans uit het gehucht Elegem te Dilbeek

 

 

 

De familie Vlugge te Dilbeek

 

 

 

Bedezettingen te Dilbeek

 

 

 

Grafsteen Godefridus Palsterman

 

 

 

Dilbeek Telling van 1709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toelating van de auteur.